Ιστορική Αναδρομή

Η Σαμιακή Γη ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012, ως πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, για την υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής και συνεχίζει να εξελίσσεται.

Το Νοέμβριο του 2013, ιδρύθηκε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παραγωγικού Σκοπού με την επωνυμία «ΣΑΜΙΑΚΗ ΓΗ» και εγγράφηκε στο μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας με αρ. Δ00517.

To Δ.Σ. της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΑΜΙΑΚΗ ΓΗ» αποτελείται από τους :

Μανώλη Γαρουφαλή, Πρόεδρο

Γιώργο Κατσικογιάννη, Γραμματέα

Γρηγόρη Γερασίμου, Μέλος

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνολικής υποστήριξης των παραγωγών του πρωτογενή τομέα, για την παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων τους, με σχεδιασμένη όλη την αλυσίδα των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών «από το χωράφι στο ράφι». Η επιλογή των τοπικών προϊόντων γίνεται με τη στρατηγική «Πίσω στο μέλλον» (Back to the future).

Η ιδέα περιλαμβάνει την αναβίωση ιδιότυπων και «ξεχασμένων» προϊόντων αγροτικής παραγωγής, ικανών να παραχθούν, και να αποτελέσουν σήμερα ελκυστικά, μοναδικά για τον καταναλωτή, σύγχρονα διατροφικά προϊόντα (brand names). Επίσης περιλαμβάνει την επισήμανση μοναδικών προϊόντων σύγχρονης παραγωγής, και τη δημιουργία μιας κοινής εταιρικής εικόνας «ομπρέλας» για τα εν λόγω αγροτικά προϊόντα της Σάμου.

Ο ρόλος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΣΑΜΙΑΚΗ ΓΗ» συνοψίζεται στις εξής δράσεις:

  • Επιλογή των «ξεχασμένων», ποιοτικών, ιδιότυπων αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με τους παραγωγούς, και σχεδιασμός, και καθοδήγηση της αλυσίδας παραγωγής και αποτελεσματικής προώθησης αυτών (Πρώτη επιλογή/πιλότος : Φάβα Σάμου).
  • Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων σημείων και δημιουργία υλικού στο διαδίκτυο (Web Site / Social Media / Ανεύρεση-Δόμηση Υλικού).
  • Ηλεκτρονική έρευνα αγοράς για τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
  • Υποστήριξη στην τυποποίηση προϊόντων (εταιρική εικόνα, λογότυπα, ετικέτες).
  • Υποστήριξη στην οργάνωση και στις εφαρμογές πληροφορικής (κοστολόγηση, πληροφοριακά συστήματα, ιχνηλασιμότητα, κλπ).
  • Υποστήριξη της Συμβολαιακής Καλλιέργειας, και της δημιουργίας της αλυσίδας προώθησης των από το χωράφι στο ράφι.
  • Συντονισμός της συνεργασίας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων & δικτύωση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων.
  • Προώθηση των τοπικών προϊόντων με συμμετοχή σε εκθέσεις και συναφείς δραστηριότητες.
  • Διενέργεια ημερίδων & εκδηλώσεων για την παραγωγική εκκίνηση του πρωτογενούς τομέα και επικαιροποίηση των γνώσεων των απασχολούμενων στην παραγωγή και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ήδη συμμετείχαν επιχειρήσεις από Σάμο στη διοργάνωση «Ημέρες γαστρονομίας» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη 24-26 Μαΐου 2013 & στην τελευταία ΔΕΤΡΟΠ και διοργανώνεται διημερίδα για το Σαμιακό ελαιόλαδο στις 28/2 & 1/3 2015.

Επόμενα βήματα για την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΣΑΜΙΑΚΗ ΓΗ» είναι η ανάπτυξη και άλλων καινοτόμων υπηρεσιών (γαστρονομικός τουρισμός, νέοι τρόποι προώθησης, στοχευμένες έρευνες αγοράς, προσέλκυση αγοραστών, δημοσιότητα) η παραγωγή και άλλων προϊόντων, και η σταδιακή ένταξη παραγωγών της περιφερειακής ενότητας Σάμου και η περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και στελέχη της αγοράς της περιοχής (τριπλή έλικα ανάπτυξης μέσα από τη συνεργασία πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης).

Συμπερασματικά θεωρείται ότι το συνολικό εγχείρημα, αποτελεί πιλοτική εφαρμογή έξυπνης εξειδίκευσης σε νησιωτικό χώρο μπορεί να εφαρμοσθεί ως καλή πρακτική και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, εφ’ όσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες ανθρώπινου και υλικοτεχνικού δυναμικού.