Ειδήσεις

Ομάδες παραγωγών

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον Τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Περισσότερα »