Ομάδες παραγωγών

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον Τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον Τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου της Π.Ε. Σάμου:

Ο.Π ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ