Καταστήματα Λιανικής

Η Σαμιακή Γη υποστηρίζει την προώθηση και διανομή των Σαμιακών προϊόντων σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό τοπικών επιχειρήσεων (καταστήματα λιανικής πώλησης, παραγωγούς, εστιατόρια).

 

1. Υπεραγορά BAZAAR

Δ/νση: Βαθύ, Τρεις Εκκλησιές, 83100
E-mail: bazzarsamos@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/pages/Bazaar-samos-super-market/643667335689366

 

2. Συγκέντρωση Παραγωγών Βαθέος

Δ/νση: Βαθύ (Δίπλα στην Εκκλησία Αγ. Σπυρίδωνα)

 

3. ΑΒ Βασιλόπουλος

Σάμος 1
Δ/νση: 8ης ΜΑΪΟΥ, 83100 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Σάμος 2
Δ/νση: ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΥ, 83103

 

4. Cache & Carry Ζαρμπάνης ΑΕ

Δ/νση: Μεσόκαμπος Σάμου