Παρουσιάσεις Διπλωματικών ΠΠΣ 03/11/2015

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των διπλωματικών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μ.Π.Ε.Σ στους Κύκλους «Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών» και «Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»
CCSL_Presentation_gr_Nov_2015