Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας για τις ανοιχτές τεχνολογίες και την καινοτομία

Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) αποτελεί τον επίσημο φορέα έκφρασης των μηχανικών επιστημόνων και επαγγελματιών του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

https://www.linkedin.com/e/v2?e=2zswo-i4wl1xuy-57&t=gde&midToken=AQG_jhbyadXb_Q&ek=b2_anet_digest&li=9&m=hero&ts=hero-disc-0&itemID=5960712852233801730&itemType=member&anetID=2017022