Παρουσιάσεις Διπλωματικών ΠΠΣ ‏ 20/11/2014

Ανέβηκε η παρουσίαση των διπλωματικών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος μας, η οποία διεξήχθη στις 20/11/2014.

Μπορείτε να την μελέτησετε στο pdf.

CCSL_Presentation_gr_Nov_2014